XUỐNG DÒNG TRONG C++

     

là gì, trong C được sử dụng trong các câu lệnh như thế nào. Các lưu ý khi áp dụng để tránh phát sinh những lỗi trong lập trình C. Tất cả sẽ được lời giải ngay sau đây

là gì vào C

Đầu tiên bọn họ hãy quan gần kề 2 chương trình sau đây để nhận thấy điểm phổ biến của cú pháp trong cả 2 chương trình

*

Chương trình trang bị nhất

*

Chương trình đồ vật 2

Cả 2 chương trình đều có chung 1 điểm lưu ý đó là cú pháp được sử dụng trong câu lệnh thông báo ra màn hình printf

Trong ngữ điệu lập trình C, là cú pháp xuống dòng ngay sau khi thực hiện 1 thao tác nào đó

Ví dụ:

printf(“Nhap vao ten cua ban: ”);

Thì ngay sau thời điểm thông báo được xuất ra màn hình, con trỏ con chuột cũng bên cạnh đó xuống dòng

Còn vào trường hợp:

printf(“Nhap vao ten cua ban: ”); không có thì con trỏ loài chuột sẽ làm việc cuối cùng vẫn ở ngay dòng thông tin vừa được xuất ra màn hình

*

Mục đích của câu lệnh này sẽ là giúp fan lập trình dễ ợt nhập dữ liệu vào và quan sát những số liệu một cách thuận tiện và tinh giảm xảy ra các sai sót.

Một số lấy ví dụ về câu lệnh

Ví dụ 1: 

Chương trình 1:

#include  int main() char ten; printf(“Nhap ten cua ban: “); scanf(“%s”, ten); printf(“Ten cua ban la: “, ten); return 0;

Kết quả lúc chạy chương trình sẽ là:

*

Trong trường vừa lòng này không có cú pháp xuống dòng nên công dụng xuất ra màn hình sẽ được hiển thị trên thuộc 1 dòng

Ví dụ 2: 

Chương trình 2:

#include  int main() char ten; printf(“Nhap ten cua ban: ”); scanf(“%s”, ten); printf(“Ten cua ban la: “, ten); return 0;

Kết quả lúc chạy công tác sẽ là:

*

Trong trường hợp này, làm việc câu lệnh: printf(“Nhap ten cua ban: ”); có thực hiện nên khi thông tin ra screen thì nhỏ trỏ chuột nhanh chóng được xuống dòng. Còn ở câu lệnh máy 2 không tồn tại nên hiệu quả trả về cùng trên 1 dòng.

Ví dụ 3: 

#include  int main() char ten; printf(“Nhap ten cua ban: ”); scanf(“%s”, ten); printf(“Ten cua ban la: ”, ten); return 0;

Kết quả khi chạy công tác sẽ là:

*

Trong trường vừa lòng này cả 2 dòng thông báo nhập với xuất dự liệu đều phải sở hữu sử dụng nên hiệu quả là nhỏ trỏ loài chuột sẽ tự động xuống chiếc sau mỗi dòng lệnh.