Trừ Hai Số Nguyên Khác Dấu

     

Bài viết bao gồm đầy đủ triết lý về phép trừ nhị số nguyên. Trong bài còn có các dạng bài xích tập áp dụng và lời giải chi tiết giúp các em hoàn toàn có thể nắm chắn chắn và phát âm sâu bài xích học.

Bạn đang xem: Trừ hai số nguyên khác dấu


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ PHÉP TRỪ nhị SỐ NGUYÊN

 

A. Cầm tắt con kiến thức.

Quy tắc trừ nhì số nguyên: mong trừ số nguyên a mang đến số nguyên b ta cùng a với số đối của b. Công dụng tìm được điện thoại tư vấn là hiệu của a và b.

Như vậy a – b = a + (-b).

Lưu ý: ví như x = a – b thì x + b = a.

Ngược lại giả dụ x + b = a thì x = a – b.

Thật vậy, nếu như x = a – b thì a = a + <(-b) + b> = + b = (a – b) + b = x + b. Ngược lại, nếu x + b = a thì x = x +

= (x + b) + (-b) = a + (-b) = a – b.

Nhận xét: trong N phép trừ a cho b chỉ thực hiện được lúc a ≥ b.

Nhưng trong Z phép trừ a mang lại b luôn luôn tiến hành được.

B. Bài xích tập.

Bài 1.

Tính:

2 – 7; 1 – (-2); (-3) – 4; (-3) – (-4).

Đáp án và chỉ dẫn giải:

2 – 7 = -5;

1 – (-2) = 3;

(-3) – 4 = -7;

(-3) – (-4) = -3 + 4 = 1.

Bài 2.

Tính

48. 0 – 7 = ?; 7 – 0 = ?; a – 0 = ?; 0 – a = ?.

Đáp án và hướng dẫn giải:

0 – 7 = 0 + (-7) = -7; 7 – 0 = 7 + (-0) = 7;

a – 0 = a + (-0) = a + 0 = a; 0 – a = 0 + (-a) = -a.

Xem thêm:
Bài Tập Cơ Bụng 21 Phút - Máy Tập Cơ Bụng Giá Tốt Tháng 6, 2022

Bài 3.

Điền số thích hợp vào ô trống:

a

-15

 

0

 

-a

 

-2

 

-(-3)

Đáp án và trả lời giải:

a

-15

2

0

-3

-a

15

-2

0

-(-3)

Bài 4.

Dùng những số 2, 9 và những phép toán "+", "-" điền vào những ô trống trong bảng tiếp sau đây để được bảng tính đúng. Ở mỗi chiếc hoặc mỗi cột, mỗi số hoặc phép tính chỉ được sử dụng một lần:

 

*

Đáp án và giải đáp giải:

 

*

Bài 5.

Tính:

a) 5 – (7 – 9); b) (-3) – (4 – 6).

Đáp án và khuyên bảo giải bài:

Thực hiện nay phép tính trong lốt ngoặc trước.

a) 5 – (7-9) = 5 – <7+ (-9)>


= 5 – (-2)

= 5 + 2 = 7

b) (-3) – (4 – 6)

= (-3) – <4 + (-6)>

= (-3) – (-2) = (-3) + 2 = -1

Bài 6.

Tính tuổi thọ của phòng bác học tập Ác-si-mét, biết rằng ông sinh vào năm -287 và mất năm -212.

Đáp án và khuyên bảo giải:

-212 – (-287) = -212 + 287 = 287 – 212 = 75 (tuổi).

Bài 7.

Điền số thích hợp vào ô trống:

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x – y

 

 

 

 

Đáp án và khuyên bảo giải bài:

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x – y

 -9

-8

-5

-15

Bài 8.

Tìm số nguyên x, biết:

a) 2 + x = 3; b) x + 6 = 0; c) x + 7 = 1.

Đáp án và lý giải giải:

a) 2 + x = 3

x = 3 -2

=> x = 1;

b) x + 6 = 0

x = 0 – 6

x = 0 + (-6)

=> x = -6

c) x + 7 = 1

x = 1 – 7

x = 1+ (-7)

=> x = -6.

Bài 9.

Đố vui: bố bạn Hồng, Hoa, Lan tranh biện với nhau:

Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên cơ mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ; Hoa khẳng định rằng cần thiết tìm được; Lan lại bảo rằng còn hoàn toàn có thể tìm được nhì số nguyên mà hiệu của chúng to hơn cả số bị trừ với số trừ.

Xem thêm: Chia Sẽ Acc Đột Kích Lần 279, Share Acc Cf Vip Miễn Phí Mới Nhất 2016


Bạn đồng ý với ý kiến của ai? vày sao? đến ví dụ.

Đáp án và trả lời giải:

*) Hồng nói đúng.Ví dụ: 2 – (-7) = 2 + 7 = 9

*) Hoa: Sai

*) Lan: Đúng (-7) – (-8) = (-7) + 8 =1

b) 53 – (-478) = 531

c) – 135 – (-1936) = 1801

Tải về