Trắc Nghiệm Bài 8 Gdcd 11

     

Bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục đào tạo công dân lớp 11 bài xích 8: nhà nghĩa làng mạc hội tất cả đáp án đầy đủ các mức độ giúp các em ôn trắc nghiệm GDCD 11 bài bác 8.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 8 gdcd 11


Trắc nghiệm GDCD 11 bài xích 8: công ty nghĩa làng mạc hội

Câu 1. công ty nghĩa buôn bản hội mà vn đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?

A. Bốn đặc trưng.

B. Sáu sệt trưng.

C. Tám đặc trưng.

D. Mười đặc trưng.

Hiển thị câu trả lời

Câu 2. Để đi lên chủ nghĩa xóm hội, quanh đó quá độ gián tiếp từ làng mạc hội tiền tư bạn dạng chủ nghĩa lên CNXH còn cần bề ngoài quá độ nào sau đây?

A. Quá nhiều trực tiếp từ bỏ CNTB lên CNXH.

B. Vượt độ loại gián tiếp từ thôn hội chi phí TB lên CNXH.

C. Quá đáng trực tiếp từ làng mạc hội phong kiến lên CNXH.

D. Thừa độ loại gián tiếp từ làng hội phong con kiến lên CNXH.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: quá độ con gián tiếp từ xã hội tiền TB lên CNXH, vứt qua giai đoạn phát triển cơ chế tư bản chủ nghĩa.(SGK GDCD 11/trang 69)


Câu 3. Sau khi dứt cuộc cách mạng dân tộc dân người chủ dân, Đảng với nhân dân ta vẫn lựa chọn tuyến đường lên nhà nghĩa xóm hội bỏ qua chế độ

A. Phong kiến.

B. Tư phiên bản chủ nghĩa.

C. Sở hữu nô lệ.

D. Tư bạn dạng độc quyền.

Hiển thị lời giải

Câu 4. Việc đi lên chủ nghĩa xã hội đối với nước ta là việc lựa chọn chính xác vì lí vì chưng nào sau đây?

A. Chỉ có tăng trưởng CNXH thì non sông mới thực sự độc lập.

B. Chỉ có tăng trưởng CNXH thì non sông mới được trái đất quan tâm.

C. Chỉ có tăng trưởng CNXH thì non sông mới được trái đất công nhận.

D. Chỉ có đi lên CNXH thì tổ quốc mới nhận thấy sự trợ giúp của cố gắng giới.

Hiển thị lời giải

Câu 5. Việc đi lên chủ nghĩa làng mạc hội so với nước ta là sự việc lựa chọn đúng mực vì

A. Đi lên CNXH mới bao gồm cuộc sông ấm no, tự do thoải mái và hạnh phúc.

B. Chỉ có tăng trưởng CNXH thì quốc gia mới được quả đât quan tâm.

C. Chỉ có đi lên CNXH thì tổ quốc mới được thế giới công nhận.

D. Chỉ có đi lên CNXH thì nước nhà mới nhận ra sự giúp đỡ của vậy giới.

Hiển thị đáp án

Câu 6. lý do nào tiếp sau đây lí giải mang đến việc vn đi lên chủ nghĩa xã hội quăng quật qua chính sách tư bạn dạng chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn?

A. Đi lên công ty nghĩa xóm hội xóa khỏi áp lực, tách bóc lột.

B. Đi lên nhà nghĩa buôn bản hội là nhu cầu của khá nhiều nước trên gắng giới.

C. Tư bạn dạng chủ tức thị một cơ chế còn duy trì tình trạng tách lột.

D. Nhà nghĩa làng mạc hội là chế độ xã hội đích cuối của xóm hội.

Hiển thị giải đáp

Câu 7. giữa những đặc trưng cơ bạn dạng của chủ nghĩa làng hội ở nước ta là

A. Do nhân dân làm chủ.

B. Do tầng lớp trí thức làm chủ.

C. Vị công đoàn làm cho chủ.

D. Bởi cán bộ là chủ.

Hiển thị giải đáp

Câu 8. Một một trong những đặc trưng cơ bản của nhà nghĩa buôn bản hội ở nước ta là

A. Bao gồm nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

B. Tất cả nền văn hóa truyền thống dựa trên cơ sở của việc sáng tạo.

C. Gồm nền văn hóa vững táo bạo toàn diện.

D. Có nền văn hóa truyền thống tiếp thu tráng nghệ nhân loại.

Hiển thị giải đáp

Thông hiểu

Câu 9. Một xóm hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, hiện đại là biểu lộ nội dung nào tiếp sau đây của nhà nghĩa buôn bản hội mà nước ta đang xây dựng?

A. Đặc trưng.

B. Tính chất.

C. Nội dung.

Xem thêm: Công Thức Tính Suất Điện Động Tự Cảm Là:, Biểu Thức Tính Suất Điện Động Tự Cảm Là:

D. Ý nghĩa.

Hiển thị lời giải

Câu 10. tất cả nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất tân tiến và dục tình sản xuất tương xứng với trình độ phát triển của lực lượng cung ứng là miêu tả nội dung nào tiếp sau đây của nhà nghĩa làng mạc hội mà việt nam đang xây dựng?

A. Đặc trưng.

B. Tính chất.

C. Nội dung.

D. Ý nghĩa.

Hiển thị lời giải

Câu 11. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộc là trình bày nội dung nào dưới đây của công ty nghĩa thôn hội mà nước ta đang xây dựng?

A. Đặc trưng.

B. Tính chất.

C. Nội dung.

D. Ý nghĩa.

Hiển thị câu trả lời

Câu 12. Trong những đặc trưng cơ phiên bản của nhà nghĩa xóm hội ở nước ta là

A. Bao gồm nền văn hóa truyền thống tiến bộ, đậm đà phiên bản sắc dân tộc

B. Bao gồm nền văn hóa truyền thống hiện đại

C. Gồm di sản văn hóa vật thể và phi đồ gia dụng thể

D. Gồm nguồn lao động dồi dào

Hiển thị lời giải

Câu 13. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và trợ giúp nhau cùng tiến bộ là biểu hiện nội dung nào dưới đây của công ty nghĩa xã hội mà vn đang xây dựng?

A. Đặc trưng.

B. Tính chất.

C. Nội dung.

D. Ý nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 14. có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, vì chưng nhân dân, bởi vì nhân dân sau sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là miêu tả ý nào dưới đây của công ty nghĩa thôn hội mà nước ta đang xây dựng?

A. Đặc trưng.

B. Tính chất.

C. Nội dung.

D. Ý nghĩa.

Hiển thị câu trả lời

Câu 15. Có quan hệ hữu hảo và hợp tác ký kết với nhân dân những nước trên thế giới là bộc lộ nội dung nào tiếp sau đây của công ty nghĩa xã hội mà việt nam đang xây dựng?

A. Đặc trưng.

B. Tính chất.

C. Nội dung.

D. Ý nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 16. Thời kỳ quá nhiều lên CNXH ngơi nghỉ Việt Nam, thống trị nào dưới đây giữ vai trò phân tử nhân kết hợp các kẻ thống trị và tầng lớp không giống trong xóm hội?

A. Nông dân.

B. Tư sản.

C. Công nhân.

D. Địa chủ.

Hiển thị giải đáp

Vận dụng

Câu 17. Việt phái mạnh là một non sông thống nhất bao gồm nhiều dân tộc bản địa cùng sinh sống, kề vai sát cánh đồng hành với nhau với có truyền thống cuội nguồn đoàn kết nhiều năm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và tạo ra đất nước. Mỗi dân tộc bản địa có nhan sắc thái văn hóa riêng, đóng góp thêm phần tạo yêu cầu sự nhiều dạng, đa dạng và phong phú của nền văn hóa truyền thống Việt Nam. Đây là đặc trưng cơ phiên bản nào trong các đặc trưng dưới đây của nhà nghĩa làng mạc hội ở Việt Nam?

A. Gồm nền văn hoá tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộc.

B. Con người có cuộc sống thường ngày ấm no, từ bỏ do, hạnh phúc, gồm điều kiện phát triển toàn diện.

C. Các dân tộc trong xã hội Việt nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau thuộc phát triển.

D. Gồm Nhà nước pháp quyền làng mạc hội nhà nghĩa của nhân dân, vày nhân dân, vì chưng nhân dân do Đảng cùng sản lãnh đạo.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18: Về quan hệ tình dục hợp tác tuy vậy phương, việt nam đã tùy chỉnh thiết lập quan hệ nước ngoài giao với hơn 170 non sông trên nắm giới, mở rộng quan hệ yêu đương mại, xuất khẩu hàng hóa tới trên 230 thị trường của những nước và vùng lãnh thổ, ký kết kết bên trên 90 hiệp nghị thương mại tuy vậy phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 Hiệp định kháng đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác ký kết về văn hoá song phương với những nước và các tổ chức quốc tế. Thông tin trên thể hiện đặc thù cơ bạn dạng nào trong các đặc trưng tiếp sau đây của công ty nghĩa làng hội ngơi nghỉ Việt Nam?

A. Bao gồm nền văn hóa truyền thống tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

B. Con fan có cuộc sống đời thường ấm no, từ bỏ do, hạnh phúc, tất cả điều kiện phát triển toàn diện.

C. Các dân tộc trong cộng đồng Việt nam bằng đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau thuộc phát triển.

D. Bao gồm quan hệ hữu hảo và hợp tác ký kết với những nước trên cầm cố giới.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D


Câu 19. Thực tiễn đau đớn của trong những năm chịu sự thống trị của kẻ thống trị tư sản quốc tế cho thấy ách thống trị tư sản Pháp chỉ muốn giam cầm Việt Nam trong khoảng nô lệ, ko cho nước ta phát triển (chỉ phát triển trong ngành công nghiệp chế biến, thuốc phiện, rượu; thiết kế rất không nhiều trường học). Chính vì vậy, sau khi dứt cuộc phương pháp mạng dân tộc dân người sở hữu dân ta ko đi theo tuyến phố tư bạn dạng chủ nghĩa và lại đi trực tiếp lên nhà nghĩa làng hội là

A. Tương xứng với xu gắng của thời đại.

B. Vớ yếu khách quan.

C. Tương xứng với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

D. Phù hợp với ước muốn của nhân dân ta.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B


Câu 20. Có chủ kiến cho rằng nước ta đi lên CNXH nhất thiết đề nghị qua cơ chế tư bạn dạng chủ nghĩa vì chỉ có qua chính sách tư bạn dạng chủ nghĩa thì mới có thể có không thiếu thốn cơ sở vật chất để thành lập CNXH. Em đồng ý với cách nhìn nào sau đây?

A. Nước ta phải trải qua cơ chế tư phiên bản chủ nghĩa. Còn nếu như không sẽ tụt hậu so với những nước trên nuốm giới.

B. Việt nam bỏ qua cơ chế TBCN, nhưng tiếp thu, thừa kế khoa học công nghệ, lực lượng sản xuất, khiếp tế văn minh để xây đắp CNXH.

C. Việt Nam không nhất thiết phải trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên CNXH là vớ yếu khách hàng quan.

Xem thêm: Tại Sao Lý Thường Kiệt Lại Giảng Hòa ? Tại Sao Lý Thường Kiệt Lại Chủ Động Giảng Hòa

D.Việt Nam yêu cầu xây dựng nền tài chính phát triển dựa trên việc gửi giao technology hiện đại của nắm giới.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B


Các câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 11 bao gồm đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm bài 9: nhà nước buôn bản hội nhà nghĩa bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài xích 10: Nền dân chủ xã hội công ty nghĩa bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài xích 11: chế độ dân số và xử lý việc làm có đáp án

Trắc nghiệm bài 12: cơ chế tài nguyên và bảo đảm môi trường bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài xích 13: cơ chế giáo dục với đào tạo, kỹ thuật và công nghệ, văn hóa có đáp án1 69 lượt coi
cài đặt về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem cấp tốc chương trình Trắc Nghiệm


Trắc nghiệm lớp 7

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 7 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 7 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 7 gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 8

Trắc nghiệm technology lớp 8 có đáp án

Trắc nghiệm trang bị Lí lớp 8 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm lịch sử lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 8 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Địa Lí lớp 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm hóa học lớp 8 gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 8 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 8 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 8 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 9

Trắc nghiệm technology lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm trang bị lí lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng lớp 9 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 9 tất cả đáp án

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 gồm đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 9 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 9 có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 9 gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 9 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 10

Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm đồ Lí lớp 10 gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 gồm đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 10 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 10 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 có đáp án


Trắc nghiệm lớp 11

Trắc nghiệm công nghệ lớp 11 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm thiết bị Lí lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 gồm đáp án

Trắc nghiệm hóa học lớp 11 tất cả đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 11 bao gồm đáp án


Trắc nghiệm lớp 12

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm GDCD lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm technology lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm thứ Lí lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 tất cả đáp án

Trắc nghiệm giờ anh lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 có đáp án

Trắc nghiệm chất hóa học lớp 12 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Sinh học tập lớp 12 gồm đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 12 bao gồm đáp án


*

trình làng
links
chính sách
kết nối