THẤU KÍNH HỘI TỤ LỚP 11

     

Lý thuyết đồ vật lý 11 bài bác 29. Thấu kính mỏng

I. Thấu kính. Phân nhiều loại thấu kính

Thấu kính là một khối chất vào suốt (thuỷ tinh, nhựa) giới hạn bởi nhị mặt cong hoặc vì một mặt cong cùng một mặt phẳng.

Bạn đang xem: Thấu kính hội tụ lớp 11

Có hai các loại thấu kính:

- Thấu kính lồi (còn được điện thoại tư vấn là thấu kính rìa mỏng);

- Thấu kính lõm (còn được điện thoại tư vấn là thấu kính rìa dày).

Trong không khí:

- Thấu kính lồi là thấu kính hội tụ (hình a).

- Thấu kính lõm là thấu kính phân kì (hình b).

*

II. điều tra thấu kính hội tụ

1. Quang quẻ tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện

a) quang quẻ tâm

Quang trọng điểm của thấu kính là vấn đề mà đa số tia tới qua nó đều truyền thẳng.

- Đường thẳng đi qua quang trung khu O và vuông góc với mặt thấu kính là trục chính của thấu kính.

- những đường thẳng không giống qua quang trung khu O là trục phụ.

b) Tiêu điểm. Tiêu diện

- Chiếu đến thấu kính hội tụ một chùm tia tới song song. Chùm tia ló giảm nhau (hội tụ) tại một điểm bên trên trục tương ứng với chùm tia tới điện thoại tư vấn là tiêu điểm hình ảnh của thấu kính. Tiêu điểm hình ảnh chính được kí hiệu F’, tiêu điểm ảnh phụ được kí hiệu F’n (n = 1, 2, 3...).

Các tiêu điểm ảnh của thấu kính hội tụ đều hứng được trên màn call là tiêu điểm ảnh thật.

Trên mỗi trục của thấu kính hội tụ còn tồn tại một điểm mà chùm tia cho tới xuất phát từ đó sẽ cho chùm tia ló song song. Đó là tiêu điểm vật của thấu kính. Tiêu điểm vật bao gồm được kí hiệu F, tiêu điểm hình ảnh phụ được kí hiệu Fn (n = 1, 2, 3...).

Tiêu điểm ảnh và tiêu điểm vật trên một trục nằm đối xứng với nhau qua quang đãng tâm.

- Tập thích hợp tất cả các tiêu điểm tạo ra thành tiêu diện.

Mỗi thấu kính gồm hai tiêu diện: tiêu diện ảnh và tiêu diện vật.

Có thể coi tiêu diện là phương diện phẳng vuông góc với trục chủ yếu và qua tiêu điểm chính.

*

2. Tiêu cự. Độ tụ

Để thiết lập những công thức về thấu kính, fan ta đưa ra hai đại lượng quang học tập là tiêu cự với độ tụ.

Tiêu cự: 

*
, đơn vị mét (m).

Xem thêm: Tổng Hợp Tên Các Loại Quả Tiếng Việt Nam, Các Loại Trái Cây Bằng Tiếng Anh

Độ tụ: 

*
, đơn vị chức năng điôp (dp).

III. điều tra thấu kính phân kì

Quang chổ chính giữa của thấu kính phân kì gồm cùng tính chất như quang trung khu của thấu kính hội tụ.

Các tiêu điểm cũng giống như tiêu diện (ảnh với vật) của thấu kính phân kì cũng khá được xác định tương tự như như với thấu kính hội tụ. Điểm khác biệt là bọn chúng đều ảo, được tạo vị đường kéo dãn dài của những tia sáng.

Các công thức định nghĩa tiêu cự với độ tụ vẫn áp dụng được đối với thấu kính phân kì nhưng có giá trị âm (ứng cùng với tiêu điểm ảnh F" ảo).

*

*

IV. Sự tạo hình ảnh bởi thấu kính

1. Khái niệm hình ảnh và vật trong quang đãng học

a. Ảnh điểm là điểm đồng quy của chùm tia ló giỏi đường kéo dãn của chúng.

Một ảnh điểm là:

+ thật nếu chùm tia ló là chùm hội tụ;

+ ảo nếu chùm tia ló là chùm phân kì.

b. Vật điểm là điểm đồng quy của chùm tia tới hay đường kéo dãn của chúng.

Một vật điểm là:

+ thật nếu chùm tia tới là chùm phân kì;

+ ảo nếu chùm tia cho tới là chùm hội tụ.

2. Bí quyết dựng hình ảnh tạo bởi thấu kính

Để dựng hình ảnh tạo bởi vì thấu kính ta thường xuyên vẽ các tia tới sau đây:

- Tia cho tới qua quang trung khu O của thấu kính.

- Tia tới tuy vậy song với trục thiết yếu của thấu kính.

- Tia tới qua tiêu điểm vật chủ yếu F (hay tất cả đường kéo dài qua F).

Trong trường hợp đề xuất vẽ một tia bất kì thì ta xác định trục phụ tuy nhiên song cùng với tia tới. Tia ló khớp ứng (hay đường kéo dài của nó) đã qua tiêu điểm hình ảnh phụ trên trục phụ đó.

3. Các trường hợp ảnh tạo vì thấu kính

Ảnh của một vật tạo vì mỗi các loại thấu kính gồm có đặc điểm theo bảng bắt tắt sau:

Ảnh

Thấu kính hội tụ (f>0)

Thấu kính phân kì (f - Ảnh ảo: đồ trong OF

- Ảnh luôn luôn ảo

Độ khủng (so với vật)

- Ảnh ảo > vật dụng - Ảnh thật: + Ảnh thiệt > vật: đồ gia dụng trong FI + Ảnh thiệt = vật: vật ở I (ảnh sống I") + Ảnh thiệt - đồ vật và ảnh cùng tính chất⟷⟷ trái chiều

- Ảnh cùng chiều đối với vật

V. Những công thức về thấu kính

*

k được call là số thổi phồng ảnh.

- Nếu k > 0: vật và ảnh cùng chiều.

Xem thêm: Tiểu Sử Hoàng Tử Gió Sinh Ngày Bao Nhiêu, Quê Ở Đâu? Tiểu Sử Hoàng Tử Gió Hoàng Đức Nhân

- Nếu k 1. Bí quyết xác xác định trí ảnh

*

2. Công thức khẳng định số thổi phồng ảnh

*

IV. Tác dụng của thấu kính

Thấu kính được sử dụng làm: kính hạn chế tật của đôi mắt (cận, viễn, lão); kính lúp; lắp thêm ảnh, sản phẩm công nghệ ghi hình (camera); kính hiển vi; kính thiên văn, ống nhòm; đèn chiếu; đồ vật quang phổ.