Bones and joints support

     
kiến thức bệnh viêm khớpViêm khớp dạng thấpViêm khớp gốiViêm khớp hángViêm khớp vaiViêm khớp ngón tayViêm khớp cổ tayViêm khớp cổ chân
kiến thức bệnh thái hóa khớpThoái hóa khớp gốiThoái hóa khớp hángThoái hóa khớp vaiThoái hóa khớp cổ tayThoái hóa khớp cổ chân
*
*
*
*
*

3/ phòng chỉ định

Không dùng TPCN thần gớm tọa Thống Hoàn cho những người quá mẫn với yếu tắc của sản phẩm. Phụ nữ mang thai, bạn cao tuổi phải hỏi chủ kiến thầy thuốc trước khi dùng.

4/ cách sử dụng

Dùng thần ghê tọa Thống Hoàn theo phía dẫn của thầy thuốc hoặc theo tin tức hướng dẫn trên bao bì. Sản phẩm có dạng viên trả cứng đề nghị bệnh nhân có thể nuốt thẳng với nước hoặc tổ hợp ra uống.