Nộp Hồ Sơ Bhxh Điện Tử

     

Để tiến hành ký và nộp làm hồ sơ trên áp dụng iBHXHTM, theohình thức thanh toán điện tử hoặc nộp làm hồ sơ giấy mang đến cơ quan lại BHXH, người tiêu dùng thựchiện theo một trong những 2 cách sau:

- Tổng vừa lòng ra bộ hồ sơ trả chỉnh

Thực hiện tại nhập liệu xong, bên trên thanh tiêu đề chọn “Kết xuất báo cáo” > “Kết xuất báo cáo” nhằm tổng hòa hợp ra hồ sơ hoàn chỉnh. 

*

 

Đánh dấu chọn tên hồ nước sơ buộc phải kết xuất, có thể chọn những hồ sơ không giống nhau để tổng hợp ra cùng lúc > dìm “Kết xuất”. 

kimsa88
cf68