ĐAU TINH HOÀN PHẢI VÀ BỤNG DƯỚI

     

Các rễ thần kinh dùng chung mang cảm giác đau trường đoản cú bụng dưới với bìu, nơi cất tinh hoàn với các cấu tạo sinh sản phái mạnh khác. Vì lý do này, đợt đau bắt nguồn từ 1 trong các hai địa điểm thường được cảm nhận ở cả hai khu vực.

Một số tình trạng khác của tinh hoàn: