Công thức tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở

     

Công thức tính năng suất toả nhiệt? Là công thức giúp bọn họ biết được công suất ở vật dẫn. Khi mà bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua với toả nhiệt độ của thiết bị đó.Bạn đang xem: phương pháp tính hiệu suất tỏa sức nóng trên năng lượng điện trở

Công thức tính hiệu suất toả nhiệt: P=Q/t=R.I2

Trong đó:

P là năng suất ( W )

T là thời gian ( s )

I là cường độ mẫu điện ( A )

R là điện trở cái điện ( Ω )

Q là nhiệt độ lượng ( J )

Công suất toả sức nóng là gì?

Công suất toả nhiệt độ là Công suất toả nhiệt làm việc vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc thù cho tốc độ lan nhiệt của vật dẫn đó với được xác định bằng nhiệt lượng toả ra ở vật dẫn trong một đơn vị chức năng thời gian.

Bạn đang xem: Công thức tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở


*

Định luật Jun-Len-xơ

Phát biểu định dụng cụ Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận cùng với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ mẫu điện và với thời hạn dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

Công thức của định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

Trong đó:

 Q: nhiệt lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ loại điện (A)

 t: thời hạn dòng điện chạy qua (s)

Công của nguồn điện

Điện năng tiêu hao trong toàn mạch bằng công của các lực lạ bên phía trong nguồn điện, có nghĩa là bằng công của mối cung cấp điện.

 Ang = E.q = E.It

Trong đó:

 E: Suất điện hễ của nguồn (V)

 q: Điện lượng chuyển sang nguồn (C)

 I: Cường độ mẫu chạy qua mối cung cấp (A)

 t: thời gian dòng điện chạy qua nguồn (s)

Công suất của nguồn điện

Công suất Png của nguồn điện bởi công suất tiêu hao điện năng của toàn mạch.

Png=Ang/t=E.I

Công suất của nguồn đặc thù cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó cùng được khẳng định bằng công của nguồn điện thực hiện vào một đơn vị thời gian.

Lượng điện năng nhưng mà một đoạn mạch tiêu thụ khi gồm dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành những dạng tích điện khác được đo bởi công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển bao gồm hướng những điện tích.

 A = Uq = UIt

Trong đó:

 A: Công của lực năng lượng điện (J)

 U: Hiệu điện cố gắng đoạn mạch (V)

 I: Cường độ cái điện của mạch (A)

 t: thời hạn (s)

 q: Lượng điện tích di chuyển hẳn sang mạch trong thời hạn t (C).

Xem thêm: Hiện Tượng Chửa Ngoài Tử Cung : Dấu Hiệu Nhận Biết Và Mức Độ Nguy Hiểm


*

Công suất điện

Công suất điện bởi tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

P=A/t=U.I

Đo công suất điện cùng điện năng tiêu thụ do một đoạn mạch

Ta cần sử dụng một ampe – kế nhằm đo cường độ dòng điện và một vôn – kế để đo hiệu điện thế. Công suất tiêu thụ được tính hởi: p. = U.I (W)

Người ta chế tạo ra oát-kế cho biết thêm P dựa vào độ lệch của kim chỉ thị.

Trong thực tiễn ta có công tơ năng lượng điện (máy đếm năng lượng điện năng) cho biết thêm công mẫu điện tức điện năng tiêu thụ tính ra kwh. (1kwh = 3,6.106J)

Suất bội nghịch điện

Máy thu điện có tác dụng chuyển hoá năng lượng điện năng thành các dạng năng lượng khác chưa hẳn là nội năng (cơ năng; hoá năng ; . . )

Lượng điện năng này (A’) tỉ lệ thành phần với năng lượng điện lượng truyền qua vật dụng thu điện.

A′ = ξ p.q = ξ p.I.t

ξ phường : đặc trưng cho khả năng chuyển đổi điện năng thành cơ năng, hoá năng, .. . Của sản phẩm thu

điện và hotline là suất bội nghịch điện.

Ngoài ra cũng có một phần điện năng mà máy thu điện thừa nhận từ chiếc điện được gửi thành nhiệt do máy có điện trở vào rp.

Q′=rp.I2.tQ′=rp.I2.t

Vậy công mà cái điện thực hiện cho đồ vật thu điện tức là điện năng tiêu thụ do máy thu năng lượng điện là:

A = A′ + Q′ = ξ phường .I .t + rp.I2.trp.I2.t

Suy ra công suất của máy thu điện: P = AtAt = ξ p. .I + rp.I2.trp.I2.t = P’ + r.I2I2 

ξ p .I: công suất có ích; rp.I2.trp.I2.t: công suất hao mức giá (toả nhiệt)

(Với P’ = ξ .I là phần hiệu suất mà thứ thu năng lượng điện chuyển trở thành dạng tích điện có ích, không phải là nhiệt. Ví dụ: Điện năng chuyển biến thành cơ năng )


*

Hiệu suất của sản phẩm thu điện

Tổng quát lác : H(%) = Acó ích / Atoàn phần = p có ích/ p toàn phần

ξ phường .I .t ξ p rp .I

Với thứ thu năng lượng điện ta có: H=ξp.I.tU.I.t=ξpU=1−rp.IUH=ξp.I.tU.I.t=ξpU=1−rp.IU

Ghi chú : Trên các dụng thế tiêu thụ điện gồm ghi hai bỏ ra số: (Ví dụ: 100W-220V)

* Pđ: công suất định mức.

Xem thêm: Viêm Đại Tràng Co Thắt Và Cách Phòng Bệnh Đại Tràng Co Thắt : Nguyên Nhân

Đơn vị của công (điện năng) cùng nhiệt lượng là Jun (J); đơn vị chức năng của hiệu suất là oát (W).