Bảo hiểm xã hội quận hải châu: thông tin liên hệ, chức năng, nhiệm vụ

     

BHXH Quận Hải Châu – Đà Nẵng

BHXH Quận Hải Châu trực thuộc BHXH tp Đà Nẵng, là ban ngành sự nghiệp nhà nước trực thuộc bảo hiểm Xã hội việt nam (BHXH Việt Nam). Địa chỉ trên số 232-234 Nguyễn Hữu Thọ, ấm yên Tây, Hải Châu, Đà Nẵng.

Bạn đang xem: Bảo hiểm xã hội quận hải châu: thông tin liên hệ, chức năng, nhiệm vụ

*

Số tài khoản Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu

Tên tài khoản:

Khi nộp chi phí BHXH, BHYT, BHTN vào Nội dung nên ghi rõ Mã đơn vị chức năng (Ví dụ: YN01234) – Tên solo vị. Ngôi trường hợp đơn vị lập một bệnh từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì bắt buộc ghi rõ số tiền nộp cho từng mã solo vị.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày Của Nhân Viên Kinh Doanh, Mẫu Báo Cáo Tuần Của Nhân Viên Kinh Doanh

BHXH tp Đà Nẵng

Chức năng

Giúp tổng giám đốc tổ chức tiến hành các chính sách, chế độ bảo hiểm làng mạc hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và cai quản quỹ BHXH, BHYT. Chịu sự lãnh đạo, thống trị trực tiếp, toàn diện của tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Chịu sự thống trị hành chủ yếu nhà nước trên địa phận của ủy ban nhân dân Tp Đà Nẵng.BHXH Đà Nẵng gồm tư bí quyết pháp nhân, bao gồm trụ sở để ở tỉnh lỵ, bao gồm dấu, tài khoản riêng.

Xem thêm: 4 Bài Văn Mẫu Kể Về 1 Việc Em Đã Làm Khiến Bố Mẹ Vui Lòng (18 Mẫu)

Nhiệm vụ, quyền hạn

– tổ chức xét coi ngó hồ sơ, giải quyết các bao gồm sách, chính sách BHXH; cấp những loại sổ, thẻ BHXH, BHYT.– Tổ chức thực hiện thu những khoản đóng BHXH nên và từ nguyện.– tổ chức triển khai quản lý, cải tiến và phát triển và tàng trữ hồ sơ các đối tượng tham gia BHXH.– tổ chức triển khai hợp đồng với cửa hàng khám, chữa bệnh dịch hợp pháp để giao hàng người tất cả sổ, thẻ BHXH theo quy định.– Tổ chức tiến hành công tác giám định đưa ra khám chữa căn bệnh tại những cơ sở khám chữa bệnh. Đảm bảo khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ BHXH.– Tổ chức triển khai chi trả các cơ chế BHXH cho đối tượng người dùng đúng quy định.– triển khai quản lý, sử dụng những nguồn khiếp phí. Chế độ kế toán, thống kê lại theo quy định của phòng nước, của BHXH nước ta và trả lời BHXH cung cấp huyện thực hiện.– đánh giá việc tiến hành các chính sách thu, bỏ ra BHXH đối với cơ quan, đối kháng vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cửa hàng khám chữa bệnh trên địa phận tỉnh. ý kiến đề xuất với cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước. Cùng cơ quan cấp cho trên của đơn vị chức năng sử dụng lao hễ hoặc đại lý khám chữa bệnh để xử lý mọi hành vi vi phạm pháp luật về các chính sách BHXH.– giải quyết và xử lý khiếu nại, cáo giác của tổ chức triển khai và cá nhân theo thẩm quyền.– tổ chức triển khai bồi chăm sóc về trình độ chuyên môn nghiệp vụ BHXH trên địa bàn tỉnh.– tổ chức triển khai thông tin, tuyên truyền, thịnh hành các bao gồm sách, chính sách BHXH.– tổ chức triển khai ứng dụng khoa học, ứng dụng technology thông tin trong cai quản lý, điều hành chuyển động BHXH tỉnh.– làm chủ tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính. Và gia tài thuộc BHXH tỉnh giấc theo phân cấp cho của BHXH Việt Nam.– thực hiện chế độ report với BHXH vn và ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.