BÀI THỂ DỤC TAY KHÔNG

     

- Trang bị đến sinh viên kỹ năng và kiến thức cơ bản về thể thao thể thao, kiến thức và kỹ năng thức về mục tiêu, ý nghĩa sâu sắc của bài thể dục tay không 8 rượu cồn tác

II - yêu cầu:

- Sinh viên rứa vững những quy định, yêu cầu môn học.

Bạn đang xem: Bài thể dục tay không

- cụ được mục đích, chân thành và ý nghĩa của bài thể dục tay không 8 hễ tác.

III – Địa điểm

Nhà thể dục thể thao – Đại học tập Nông Lâm

Nội dung và cách thức giảng dạy:

Nội dung

KL

Phương pháp

SL

TG

Phần

Chuẩn bị

- dìm lớp: Điểm danh.

- phổ biến nội dung chương trình môn học, ra mắt nhiệm vụ buổi học.

- hướng dẫn bài bác khởi động

+ Khởi rượu cồn chung: Chạy nhẹ nhàng 1 – 2 vòng sân

Khởi động body toàn thân bằng những động tác phát triển chung.

. Động tác cổ

. Động tác tay

. Động tác vặn vẹo mình

. Động tác lườn

. Động tác chân

Các cơ khớp dây chằng từ bên trên xuống

. Xoay các khớp cổ , cẳng tay , bẫy vai , hông đầu gối , cổ chân

4lx8n

40’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

Phần

Cơ bản

1. Ra mắt môn học tập :

- nguồn gốc, lịch sử phát triển thể thao thể thao.

2. Vai trò của thể dục thể thao thể thao vào trường học.

3. Reviews 8 đụng tác thể dục tay không

+ Động tác “Vươn thở”

+ Động tác “Tay ngực”

+ Động tác “Nghiêng lườn”

+ Động tác “Vặn mình”

+ Động tác “Lưng bụng”

+ Động tác “Đá chân”

+ Động tác “Phối hợp”

+ Động tác “Bật nhảy”

* Thể Lực :

- Chạy 2 vòng xung quanh nhà thi đấu.

(không đi bộ không bỏ vòng)

15’

15’

60’

10’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

Phần kết thúc

- thừa nhận xét buổi học

- Xuống lớp

10’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

DUYỆT CỦA BỘ MÔN

Ngày…..tháng….năm 2016

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY – SỐ 2

VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA THỂ DỤC THỂ THAO VỚI CƠ THỂ

HỌC MỚI ĐỘNG TÁC “VƯƠN THỞ”, “TAY NGỰC”, “NGHIÊNG LƯỜN”, “VẶN MÌNH”, “LƯNG BỤNG, “ĐÁ CHÂN”

I – Mục tiêu:

- Trang bị mang đến sinh viên kỹ năng về vai trò, chức năng thể thể dục thể thao; kĩ thuật của những động tác“Vươn thở”, “Tay ngực”, “Nghiêng lườn”, “Vặn mình”, “Lưng bụng”, “Đá chân”

II- yêu cầu:

- nắm rõ và triển khai đúng yêu ước của 6 đụng tác “Vươn thở”, “Tay ngực”, “Nghiêng lườn”, “Vặn mình”, “Lưng bụng”, “Đá chân”.

- học viên nghiêm túc, tích cực triển khai động tác.

III – Địa điểm

Nhà thể thao – Đại học tập Nông Lâm

ngôn từ và phương thức giảng dạy:

Nội dung

KL

Phương pháp

SL

TG

Phần chuẩn chỉnh bị

- dấn lớp: Điểm danh.

- Phổ biến, giới thiệu nhiệm vụ buổi học.

- phía dẫn bài xích khởi động

+ Khởi cồn chung: Chạy thanh thanh 1 – 2 vòng sân

Khởi động body bằng những động tác cải cách và phát triển chung.

. Động tác cổ

. Động tác tay

. Động tác căn vặn mình

. Động tác lườn

. Động tác chân

Các cơ khớp dây chằng từ bên trên xuống

. Xoay các khớp cổ , cẳng tay , mồi nhử vai , hông đầu gối , cổ chân

4lx8n

40’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

Phần

bản

1. Học hễ tác “Vươn thở”, “Tay ngực”.

- cô giáo thị phạm cồn tác..

- so với kỹ thuật.

+ bốn thế chuẩn chỉnh bị.

+ Nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

+ Nhịp lần 2, 3 cùng 4

+ kết thúc động tác.

- hiệ tượng tập luyện:

+ tại chỗ thực hiện 2 đụng tác “Vươn thở”, “Tay ngực”.

( chăm chú tư núm thân người, biên độ với nhịp độ hễ tác)

+ tạo thành các nhóm bé dại 4 người và hướng dẫn phương pháp tập kỹ thuật động tác.

(học sinh ngiêm túc trường đoản cú giác tích cực và lành mạnh tập luyện)

2. Học rượu cồn tác “Nghiêng lườn”, “Vặn mình”.

- giáo viên thị phạm rượu cồn tác..

- so với kỹ thuật.

+ bốn thế chuẩn bị.

+ Nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

+ Nhịp lần 2, 3 và 4

+ xong xuôi động tác.

- bề ngoài tập luyện:

+ tại chỗ tiến hành 2 hễ tác “Nghiêng lườn”, “Vặn mình”.

( chăm chú tư chũm thân người, biên độ cùng nhịp độ cồn tác)

+ phân thành các nhóm nhỏ dại 4 fan và phía dẫn biện pháp tập kỹ thuật cồn tác.

(học sinh ngiêm túc trường đoản cú giác tích cực tập luyện)

3. Học đụng tác “Lưng bụng”, “Đá chân”.

- giáo viên thị phạm đụng tác..

- phân tích kỹ thuật.

+ tư thế chuẩn bị.

+ Nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

+ Nhịp lần 2, 3 cùng 4

+ dứt động tác.

- hình thức tập luyện:

+ tại chỗ tiến hành 2 đụng tác “Lưng bụng”, “Đá chân”.

( chú ý tư nạm thân người, biên độ với nhịp độ rượu cồn tác)

+ phân thành các nhóm nhỏ tuổi 4 người và phía dẫn giải pháp tập kỹ thuật động tác.

(học sinh ngiêm túc từ bỏ giác lành mạnh và tích cực tập luyện)

* Thể Lực : nằm sấp chống đẩy 2 tổ từng tổ từ bỏ 5 – 10 lần

30’

30’

30’

10’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

€ € € € €

€ € € €

€ € € € €

€ € € €

€

€€ €€

€€ €€

GV€

€€ €€

€€ €€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

€ € € € €

€ € € €

€ € € € €

€ € € €

€

€€ €€

€€ €€

GV€

€€ €€

€€ €€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

€ € € € €

€ € € €

€ € € € €

€ € € €

€

€€ €€

€€ €€

GV€

€€ €€

€€ €€

€ € € € €

€ € € €

€ € € € €

€ € € €

€

Phần Kết

thúc

- Thả lỏng

- dìm xét buổi học.

- Xuống lớp.

10’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

DUYỆT CỦA BỘ MÔN

Ngày……tháng….năm 2016

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY – SỐ 3

ÔN TẬP ĐỘNG TÁC “VƯƠN THỞ”, “TAY NGỰC”, “NGHIÊNG LƯỜN”, “VẶN MÌNH”, “LƯNG BỤNG, “ĐÁ CHÂN”

HỌC ĐỘNG TÁC “PHỐI HỢP”, “BẬT NHẢY”

I – Mục tiêu:

- giúp sinh viên củng cố, hoàn thiện những động tác “Vươn thở”, “Tay ngực”, “Nghiêng lườn”, “Vặn mình”, “Lưng bụng”, “Đá chân”; trang bị mang lại sinh viên kĩ thuật những động tác “Phối hợp”, “Bật nhảy”.

II- yêu thương cầu:

- Tích cực thay thế sửa chữa những kỹ thuật triển khai sai, tráng lệ tự giác tâp luyện.

- nắm vững và tiến hành đúng yêu ước của 2 hễ tác “Phối hợp”, “Bật nhảy”, “Điều hòa”.

III – Địa điểm

Nhà thể dục thể thao – Đại học Nông Lâm

ngôn từ và cách thức giảng dạy:

Nội dung

KL

Phương pháp

SL

TG

Phần Chuẩn

bị

- dìm lớp: Điểm danh.

- Phổ biến, reviews nhiệm vụ buổi học.

- hướng dẫn bài bác khởi động

+ Khởi đụng chung: Chạy dìu dịu 1 – 2 vòng sân

Khởi động body bằng những động tác cải tiến và phát triển chung.

. Động tác cổ

. Động tác tay

. Động tác căn vặn mình

. Động tác lườn

. Động tác chân

Các cơ khớp dây chằng từ trên xuống

. Xoay các khớp cổ , cẳng tay , bả vai , hông đầu gối , cổ chân

4lx8n

40’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

Phần

bản

1. Ôn rượu cồn tác “Vươn thở”, “Tay ngực”, “Nghiêng lườn”, “Vặn mình”, “Lưng bụng”, “Đá chân”.

- vẻ ngoài tập luyện:

Phân thành những nhóm nhỏ dại 4 fan và ôn tập kỹ thuật động tác.

(học sinh ngiêm túc tự giác tích cực tập luyện)

2. Học rượu cồn tác “Phối hợp”, “Bật nhảy”.

- cô giáo thị phạm rượu cồn tác..

- so sánh kỹ thuật.

+ bốn thế chuẩn bị.

Xem thêm: 20+ Cách Nuôi Tóc Dài Nhanh Dài Đơn Giản Tại Nhà Ai Cũng Làm Được

+ Nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

+ Nhịp lần 2, 3 và 4

+ xong xuôi động tác.

- vẻ ngoài tập luyện:

+ tại chỗ thực hiện 2 cồn tác “Phối hợp”, “Bật nhảy”.

(chú ý bốn thế thân người, biên độ và nhịp độ rượu cồn tác)

+ phân thành các nhóm nhỏ dại 4 fan và hướng dẫn bí quyết tập kỹ thuật hễ tác.

(học sinh ngiêm túc trường đoản cú giác tích cực tập luyện)

* Thể lực : Chạy 2 vòng quanh nhà thi đấu

60’

30’

10’

€€ €€

€€ €€

GV€

€€ €€

€€ €€

€ € € € €

€ € € €

€ € € € €

€ € € €

€

€€ €€

€€ €€

GV€

€€ €€

€€ €€

Phần Kết

thúc

- Thả lỏng

- dìm xét buổi học.

- Xuống lớp.

10’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

DUYỆT CỦA BỘ MÔN

Ngày…..tháng…. Năm 2016

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY – SỐ 4

Môn: GDTC

ÔN TẬP ĐỘNG TÁC “PHỐI HỢP”, “BẬT NHẢY”

NGUỒN GỐC, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÔN ĐIỀN KINH

ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ MÔN ĐIỀN KINH

I – Mục tiêu:

- góp sinh viên ôn tập, củng cố các động tác “Phối hợp”, “Bật nhảy”; trang bị cho sinh viên kỹ năng cơ bạn dạng về môn Điền kinh

- thông báo cho việc sẵn sàng kiểm tra thân kỳ

II- yêu cầu:

- Tích cực sửa chữa thay thế những kĩ thuật triển khai sai. Tráng lệ tự giác tập tành .Tuân thủ nội quy giờ đồng hồ học.

- nắm vững kiến thức nguồn gốc, lịch sử vẻ vang phát triển với đặc điểm, sứ mệnh của môn điền kinh.

III – Địa điểm

Nhà thể thao – Đại học Nông Lâm

Nội dung và cách thức giảng dạy:

Nội dung

KL

Phương pháp

SL

TG

Phần

Chuẩn bị

- nhấn lớp: Điểm danh.

- Phổ biến, giới thiệu nhiệm vụ buổi học.

- hướng dẫn bài khởi động

+ Khởi đụng chung: Chạy thanh thanh 1 – 2 vòng sân

Khởi động body toàn thân bằng những động tác cải cách và phát triển chung.

. Động tác cổ

. Động tác tay

. Động tác vặn mình

. Động tác lườn

. Động tác chân

Các cơ khớp dây chằng từ trên xuống

. Xoay những khớp cổ , cẳng tay , bả vai , hông đầu gối , cổ chân.

4lx8n

40’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

Phần Cơ

bản

1. Ôn hễ tác “Phối hợp”, “Bật nhảy”.

- bề ngoài tập luyện:

Phân thành các nhóm nhỏ tuổi 4 người và ôn tập kỹ thuật hễ tác.

(học sinh ngiêm túc từ bỏ giác lành mạnh và tích cực tập luyện)

2. Giới thiệu môn học

- nguồn gốc lịch sử cải tiến và phát triển của môn điền kinh.

3. Đặc điểm, mục đích của môn điền kinh

* Thể lực : Chạy 2 vòng quanh nhà thi đấu

30’

30’

30’

10’

€€ €€

€€ €€

GV€

€€ €€

€€ €€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

Phần Kết thúc

- Thả lỏng

- thừa nhận xét buổi học.

- Xuống lớp.

10’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

DUYỆT CỦA BỘ MÔN

Ngày…..tháng….năm 2016

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY – SỐ 5

Môn: GDTC

ÔN TẬP 8 ĐỘNG TÁC THỂ DỤC TAY KHÔNG

KIỂM TRA GIỮA KỲ

I – Mục tiêu:

- giúp sinh viên hoàn thành xong kĩ thuật của 8 động tác thể dục tay không

- tổ chức kiểm tra vào giữa kỳ 8 hễ tác thể dục tay không.

II- yêu thương cầu:

- sv nghiêm túc, từ bỏ giác lành mạnh và tích cực ôn luyện

- yên tâm tự tin trong quy trình kiểm tra.

III – Địa điểm

Nhà thể thao – Đại học Nông Lâm

Nội dung và phương thức giảng dạy:

Nội dung

KL

Phương pháp

SL

TG

Phần

Chuẩn bị

- thừa nhận lớp: Điểm danh.

- Phổ biến, ra mắt nhiệm vụ buổi học.

- hướng dẫn bài khởi động

+ Khởi đụng chung: Chạy thanh thanh 1 – 2 vòng sân

Khởi động body toàn thân bằng các động tác cải cách và phát triển chung.

. Động tác cổ

. Động tác tay

. Động tác vặn vẹo mình

. Động tác lườn

. Động tác chân

Các cơ khớp dây chằng từ bên trên xuống

. Xoay các khớp cổ , cẳng tay , bả vai , hông đầu gối , cổ chân

4lx8n

40’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

Phần

Cơ bản

1. Ôn tập 8 rượu cồn tác thể thao tay không

- bề ngoài tập luyện:

Phân thành các nhóm bé dại 4 bạn và ôn tập kỹ thuật cồn tác.

(học sinh ngiêm túc trường đoản cú giác lành mạnh và tích cực tập luyện)

2. Triển khai kiểm tra 8 cồn tác thể dục thể thao tay không

Hình thức: 4 bạn theo nhóm vào đánh giá (chỉ định người hô).

(Tập chung cố gắng trong mỗi lần triển khai động tác )

40’

60’

€€ €€

€€ €€

GV€

€€ €€

€€ €€

€€ €€€€ €€

€€

GV € €€

€€

- phương pháp đánh giá: Biên độ và nhịp độ đụng tác.

Phần

Kết thúc

- Thả lỏng

- nhấn xét buổi học.

- Xuống lớp.

10’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

DUYỆT CỦA BỘ MÔN

Ngày…..tháng….năm 2016

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY – SỐ 6

VỊ TRÍ BÀN ĐẠP VÀ CHỈNH SỬA

TƯ THẾ CHUẨN BỊ CỦA CHẠY NGẮN XUẤT PHÁT THẤP

GIAI ĐOẠN “XUẤT PHÁT” CỦA KỸ THUẬT XUẤT PHÁT THẤP

I – Mục tiêu:

- Trang bị kiến thức cho sinh viên về cách xác xác định trí bàn đạp và chỉnh sửa; kỹ năng kĩ thuật của bốn thế sẵn sàng và kĩ thuật của quá trình “xuất phát” trong nghệ thuật chạy ngắn xuất phát thấp.

II- yêu cầu:

- xác định được địa điểm bàn đạp và cách chỉnh sửa.

- nắm vững kiến thức và triển khai được tư thế sẵn sàng và quy trình “xuất phát” của kĩ thuật xuất xứ thấp.

III – Địa điểm

Nhà thể dục thể thao – Đại học tập Nông Lâm

nội dung và phương pháp giảng dạy:

Nội dung

KL

Phương pháp

SL

TG

Phần chuẩn chỉnh

bị

- phổ biến yêu cầu, nội dung của buổi học

- Khởi đụng chung: Chạy nhẹ nhàng 1 – 2 vòng sân

Khởi động body toàn thân bằng các động tác trở nên tân tiến chung.

. Động tác cổ

. Động tác tay

. Động tác căn vặn mình

. Động tác lườn

. Động tác chân

Các cơ khớp dây chằng từ bên trên xuống

. Xoay những khớp cổ , cẳng tay , mồi nhử vai , hông đầu gối , cổ chân

- Khởi động siêng môn: GV phía dẫn

4lx8n

40’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

Phần

bản

1.Vị trí bàn đạp với chỉnh sửa.

- Nội dung: biện pháp xác xác định trí của bàn đạp và biện pháp chỉnh sửa.

+ phương pháp “Phổ thông”

+ biện pháp “Xa”

+ phương pháp “Gần”

- Hình thức: mỗi sinh viên lên tập xác định vị trí bàn sút và bí quyết chỉnh sửa

(Yêu ước lựa lựa chọn cách phù hợp với mình).

2. Tứ thế chuẩn bị và tiến độ “Xuất phát” của kĩ thuật căn nguyên thấp.

- Nội dung: Học giải pháp vào bốn thế chuẩn bị và quá trình “Xuất phát” của kĩ thuật lên đường thấp.

a. Tứ thế chuẩn bị:

- tứ thế vào chỗ

- tư thế sẵn sàng

b. Tiến độ “Xuất phát”

- Hình thức: các lần 2 sv vào làn chạy triển khai tư thế chuẩn bị và tiến trình “Xuất phát”.

(Yêu cầu làm đúng cồn tác, đúng khẩu lệnh)

- gia sư quan gần kề và thay thế sửa chữa lỗi đến sinh viên.

* Thể lực: Chạy 2 vòng quanh sân điền kinh

30’

60’

10’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

€€€€€€€

€€€€€€€

€

€

GV€

€€€€€€€

€€€€€€€

€

€

GV€

Phần

Kết

thúc

- Thả lỏng

- dấn xét buổi học.

- Xuống lớp.

10’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

DUYỆT CỦA BỘ MÔN

Ngày…..tháng…...năm 2016

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY – SỐ 7

ÔN VỊ TRÍ BÀN ĐẠP VÀ CHỈNH SỬA

ÔN GIAI ĐOẠN “XUẤT PHÁT” CỦA KỸ THUẬT CHẠY NGẮN

XUẤT PHÁT THẤP

I – Mục tiêu:

- giúp sinh viên củng cố, hoàn thành cách xác xác định trí bàn đạp cùng chỉnh sửa; hoàn thành kĩ thuật giai đoạn “xuất phát” của kỹ thuật chạy ngắn khởi thủy thấp

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng kĩ thuật tiến độ “Chạy lao”

II- yêu cầu:

- khẳng định được địa điểm bàn sút và phương pháp chỉnh sửa

- tiến hành đúng quá trình “xuất phát” của kĩ thuật khởi hành thấp

- triển khai được tiến trình “chạy lao” của kĩ thuật khởi hành thấp.

- tráng lệ tự giác tích cực và lành mạnh tập luyện.

III – Địa điểm

Nhà thể thao – Đại học tập Nông Lâm

nội dung và phương thức giảng dạy:

Nội dung

KL

Phương pháp

SL

TG

Phần chuẩn chỉnh

bị

- phổ cập yêu cầu, câu chữ của buổi soát sổ học trình.

Khởi đụng chung: Chạy thanh thanh 1 – 2 vòng sân

Khởi động toàn thân bằng các động tác trở nên tân tiến chung.

. Động tác cổ

. Động tác tay

. Động tác vặn vẹo mình

. Động tác lườn

. Động tác chân

Các cơ khớp dây chằng từ trên xuống

. Xoay những khớp cổ , cẳng tay , bẫy vai , hông đầu gối , cổ chân

- Khởi động chăm môn: GV hướng dẫn

4lx8n

40’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

Phần

bản

1. Ôn địa điểm bàn đạp với chỉnh sửa

- Nội dung: Ôn lại các cách xác định vị trí bàn đạp cùng chỉnh sửa

- Hình thức: những lần 2 sinh viên vào vị trí để triển khai bài tập.

(Thực hiện đúng cùng biết cách sửa đổi lỗi sai)

2. Ôn tiến trình “xuất phát” của kĩ thuật xuất hành thấp

- Nội dung: Ôn lại tiến trình “xuất phát” của kĩ thuật xuất phát thấp.

- Hình thức: những lần 2 sv vào địa chỉ thực hiện.

(Yêu cầu thực hiện trang nghiêm và chuẩn chỉnh động tác)

3. Quá trình “Chạy lao”

- Nội dung: học tập kĩ thuật động tác của tiến độ “Chạy lao”

- Hình thức: những lần 2 sinh viên vào làn chạy và tiến hành động tác.

(Yêu mong nghiêm túc, tích cực và lành mạnh và triển khai được đụng tác)

* Thể lực: Chạy dịu 2 vòng sân điền kinh

(Không đi bộ, không vứt vòng)

30’

30’

30’

10’

€€€€€€€

€€€€€€€

€

€

GV€

€€€€€€€

€€€€€€€

€

€

GV€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

€€€€€€€

€€€€€€€

€

€

GV€

Phần

K ết thúc

- Thả lỏng

- nhấn xét buổi học.

Xem thêm: Giải Bài 1 Sgk Toán 10 Trang 105 Sách Giáo Khoa Đại Số 10, Giải Bài 1 Trang 105

- Xuống lớp.

10’

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

€€€€€€€

GV€

DUYỆT CỦA BỘ MÔN

Ngày…..tháng…năm 2016

GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY – SỐ 8

ÔN TẬP KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN “CHẠY LAO”

HỌC MỚI KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN “CHẠY GIỮA QUÃNG”

HỌC MỚI KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN “VỀ ĐÍCH”

I – Mục tiêu:

- giúp sinh viên củng cố, hoàn thành xong kĩ thuật giai đoạn “Chạy lao” cùng “Chạy giữa quãng”; trang bị mang đến sinh viên kinh nghiệm giai